Samskapningsprosjekt Nye Medier Barn og unge - Oslofjorden. Samtidskunst og kystkultur.

Vi er et aktivt kystlag, foreløpig det eneste i Buskerud, med tilhold på Promhavn Slipps område i Nærsnesbukta. Vi arrangerer en rekke kurs, Kulturminnedagsarrangement, kåserier, turer m.m., og har faste lags- og dugnadskvelder hver torsdag fra kl 18.30 – 21.00 som avsluttes med kaffe, vafler og de gode historier og skrøner. Kom og besøk oss, medlemmer såvel som ikke medlemmer å se om dette samholdet for bevaring av vår kystkultur kan være av interesse.

Telefon:
94084286
E-post: