Asker kommune, psykisk helse og rus.

Tilbud til deg som er over 18 år, og har milde til moderate psykiske helseutfordringer, som for eksempel lettere form for angst, nedstemthet og søvnproblemer, eller har gryende rusproblemer. Tilbudet er også for pårørende med behov for støtte til å håndtere belastninger relatert til dette. og personer som er etterlatt etter selvmord og overdose. Du trenger ikke henvisning fra lege, og tjenesten er gratis.

Telefon:
47688239
E-post: