Lokallag av Mental Helse i Asker

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Mental Helse arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. Våre verdier er: Likeverd, åpenhet, respekt og inkludering.

Telefon:
90996829
E-post: