Britt Arnestad er Fysioterapeut og instruktør i medisinsk qigong gjennom mange år. Hun har lang erfaring med qigong for ME.

Nettopp avsluttet et forskningsprosjekt om medisinsk qigong for ME/CFS levert som en Masteravhandling. Er opptatt av å finne et trygt treningstilbud for målgruppen.

Telefon:
94331015
E-post: