Formidle faktaopplysninger om Israel og forsvare landets rett til eksistens.

Lokalforeningen av Med Israel for fred (MIFF). Arrangerer åpne møter i Asker.

Telefon:
98674524
E-post: