indisk kulture
Foto: Trupti
Gratis

Den program skal være for kvinner og barn og unge. Den innholder indiske kulture aktiviteter og er åpen for alle

Å fremme integrering og mangfold blant andregenerasjons innvandrerbarn bosatt i Norge og oppmuntre dem til å vise sine talenter innen ulike former for kunst. Dette arrangementet vil være en utmerket mulighet til å bringe sammen barn fra ulike nasjonaliteter og kulturer og fremme kulturell utveksling. Arrangementet forventes å ha deltakere, som vil konkurrere om å vise sine talenter i ulike former. Barn som representerer ulike nasjonaliteter som Nepal, Norge, Portugal, Polen, Somalia, Pakistan, India forventes å delta i programmet. Mer informasjon kommer snart om sted og link til registrering for program

Mer om Maharashtra Mandal Norway
indisk kultur inkluderende for alle
Fotokreditt: Trupti