Løvemammene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre syke og funksjonshemmede barn og unges rettigheter i Norge.

Løvemammaer, ble vi kalt. Vi var en gruppe mødre som brølte i protest mot enkelte av Solberg-regjeringens endringer i pleiepengeordningen. Løvemammaer, fordi vi kvesset klørne, kjempet for barna våre og ga oss ikke før vi vant gjennom. Alle foreldre har vel følt seg som løver iblant, enten de er mødre eller fedre. Vi som er foreldre til syke og funksjonshemmede barn må ekstra ofte ta løvehammen på.

I kjølvannet av pleiepengeaksjonens første høst, ble Snapchat-kanalen Løvemammaene født. Her forteller 12–14 faste snappere om livet med alvorlig syke barn. Kanalen har raskt blitt svært populær, og har i dag ca 80 000 følgere.

Telefon:
91389268
E-post: