Logoen til Digi-venn

DIGI-venn - inkludering av eldre i den digitale verden.

Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre.  Gjennom konseptet DIGI-venn ønsker vi å redusere utenforskap og bidra til mindre ensomhet blant eldre. Målet er å skape sosiale møteplasser på tvers av generasjoner, og øke digital hverdags- og helsekompetanse for den eldre.

600.000 lever i digitalt utenforskap. En av gruppene som sliter mest er eldre. De som var utenfor den digitale verden før pandemien, merker det enda bedre nå. I folkehelsesatsningen er utenforskap et økende problem. Behovet for å mestre den digitale verdenen øker. Derfor blir forebygging mot ensomhet og digitalt utenforskap og sikre en god inkludering et viktig arbeid.  DIGI-venn er et samarbeid mellom videregående skoler, kommuner/bydeler og frivillighet, som vil gjøre det mulig for eldre å få gratis veiledning i digitale løsninger og sosial samhandlingsteknologi på flere steder i Norge gjennom gode generasjonsmøter.

DIGI-venn konseptet er utviklet av Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal Videregående skole. Gjennom en samarbeidsavtale mellom disse aktørene og Livsglede for Eldre arbeider Livsglede for Eldre for å bruke og videreutvikle konseptet slik at det blir tilgjengelig på nasjonalt nivå.  

Telefon:
99 22 64 69
E-post: