Arrangør og frivillig

Frivillig som ønsker å samle russisktalende barnefamilier til lavterskel aktivitet på innbyggertorget.

Telefon:
97163553
E-post: