Kvinneuniversitetet i Norden er en kunnskapsleverandør for folk i Norden hvor kvinneperspektivet er i fokus og som gjennom utarbeidelse og synliggjøring av feministiske teorier bidrar til likeverd mellom kvinner og menn.

Kvinneuniversitetet i Norden ble stiftet i 2011 med Høgskolen i Nesna som vertsinstitusjon og med støtte fra Kunnskapsdepartementet. Det er en videreføring av det tidligere Kvinneuniversitetet i Norge, som ble etablert av Berit Ås i 1983. Vi driver forskning og formidling om kvinnespørsmål i et nordisk og internasjonalt perspektiv.

Telefon:
41452051
E-post: