Temakafé er Kreftforeningens tilbud til alle som er rammet av kreft: kreftsyke, pårørende og etterlatte.

Temakafé Asker og Bærum er en møteplass for alle som er rammet av kreft. Tilbudet er drevet av lokale frivillige fra Kreftforeningen. Tilbudet er gratis.

Telefon:
99502631
E-post: