Kirkeakademiet i Asker (KiA) er et forum for dialog, samtale og refleksjon. KiA er forankret i kristen kultur og tradisjon slik det kommer til uttrykk i Den norske kirke og andre kirkesamfunn i Norge.

Kirkeakademiet i Asker legger vekt på å bidra til åpen kommunikasjon mellom kirken og samfunnet, og inviterer til åpne foredragskvelder der vi utfordrer krefter som former samfunnet, og legger til rette for meningsbrytning både om evige spørsmål og tidsaktuelle problemstillinger i kultur- og samfunnsliv. KiA gir rom for et mangfold av stemmer og ønsker at enhver skal bli møtt med respekt for egne meninger og eget ståsted.

Telefon:
915 68 343
E-post:
Se arrangørens eget nettsted