KFUK-KFUM Kulturskole logo

Tilbyr aktivitet og opplæring i musikk og kunstfagene i Askertun, ved Asker kirke. Målgruppe 8 og 19 år.

KFUK-KFUM Kulturskole tilbyr aktivitet og opplæring i musikk og kunstfagene. I Aker er tilbudet et samarbeid med Asker kirke og er lokalisert til Askertun, rett ved kirken. Alle lærere er profesjonelle og holder et høyt faglig og pedagogisk nivå. KFUK-KFUM Kulturskole er del av KFUK-KFUM Norge som er en barne- og ungdomsorganisasjon med en kristen formålsparagraf. Alt innhold i KFUK-KFUM Kulturskole er livssynsåpent og er for alle. Gjennom vår egen stipendordning har vi mulighet til å tilby reduserte semesteravgifter for de som opplever økonomi som en barrierer for å delta.

Telefon:
92200890
E-post: