Folkebevegelsen mot utenforskap. For et samfunn med mer samhold, raushet og hjertevarme.

Vi har en visjon om et samfunn med plass til alle og bruk for alle. Der alle føler tilhørighet og tilknytning. Der alle får bli kjent med ressursene sine, og bruke dem på en god måte. For alle har ressurser som samfunnet trenger. Vi bygger tilhørighet og tilknytning ved å tilby åpne lavterskel møteplasser.

Telefon:
47415376
E-post: