Inkludering og mangfold er en kommunal avdeling

Inkludering og mangfold har fire avdelinger: Intro Ung, Bosetting, Integrering og Migrasjon helse. Vi jobber for at alle flyktninger skal integreres og bli selvstendige i det norske samfunn. Vi vil også at hver gruppe flyktninger skal vite om hverandre og ha støtte i hverandre og egne landsmenn.

Telefon:
98072066
E-post: