Billedkunstner, medl. NBK, Norsk Tegnerforb., ABK

Billedkunstner med atelier i KulturHagen, Søndre Borgen 18

Telefon:
95786199
E-post: