Frivilling organisasjon.

Hurum Husflidslag ble stiftet i 2001 og har 130 medlemmer med stort og smått. Ung Husflid Hurum har over 50 aktive medlemmer, og det er stor aktivitet i verkstedet. Det gis opplæring i ulike håndverksteknikker, som toving, strikk, søm, spikking, skinn og lær, makrame og veving. 

E-post: