Låven på Tronstad gård

Bygdemuseum og Kystsamling.

Åpent for publikum på spesielle dager om sommeren.

Telefon:
95520035
E-post: