Turskilt fra Stikkvann, til ulike turmål, med km
Foto: Kjersti Smedstad

Frivillige turledere lager spennende program, for sosiale turer i flott natur.

Hver onsdag i sesongen (mars-juni og august-november), leder frivillige turledere spennende turer i skogsområdene i Hurum- og Røyken-området.

Turene går alltid på onsdager kl. 10.00 - annenhver uke i Røyken og Hurum   

Ta kontakt eller se www.dnt.no for informasjon om hver tur.

Arrangeres i samarbeid mellom: DNT Drammen og omegn, Frisklivssentralen, Røyken frivilligsentral og Hurum frivilligsentral

Pris: kr. 30/gratis for medlemmer av DNT

Våren 2024:

Røyken: Partallsuker

-Oppmøte: Pendler-parkeringsplassen på Bråset

-Første tur: 20/3 — siste tur: 26/6                                            

Hurum:  Oddetallsuker

-Oppmøte: Parkeringsplassen ved Semsporten

-Første tur: 10/4 — siste tur: 19/6

                                                                         

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Hurum frivilligsentral