Asker lokallag av Human-Etisk Forbund

Asker lokallag av Human-Etisk Forbund er den lokale forankringen til et av norges største livsynssamfunn. Vi arranger humanisktiske seremonier ved livets store milepæler. I tillegg til arrangementer for medlemmer og andre som ønsker et livssynsåpent samfunn.

Telefon:
91573345
E-post: