Hudrimar er et blandet kor med tilhold på søndre del av Hurum. Koret har som formål "å spre glede".

Hudrimar er et blandakor med tilhold på søndre del av Hurum. Koret har som formål "å spre glede", og har en stor og trofast tilhengerskare.

Repertoaret omfavner alt fra viser, populærmusikk, folkemusikk, kirkemusikk, til klassiske perler fra operascenen. Vi liker å ha tematiske prosjekter.

Telefon:
97546274
E-post: