Integrering i norsk samfunn, - Yoga-øvelser og meditasjon, - Disiplin og selvkontroll

HSS Norway arbeider med integrering i norsk samfunn, - Yoga-øvelser og meditasjon, - Disiplin og selvkontroll - Respekt for lærer (GURU) og lærerens viktighet i skolen og ved utdanningen. Organiserer blant annet årlig lærerens dag som kalles Guru-Pooja hvor vi forklarer viktigheten av læringen samt beærer noen lærere for å synliggjøre lærerens rolle i samfunnet. - Samfunnstjeneste dvs. lære barn og ungdom om hvor viktig det er å gi en hjelpende hånd og dele det man har med de som trenger mest f.eks. hjelpe de som ikke har råd/mulighet til å gå på skole, de som har dårlig helse, invaliditet, handikap osv. - Respekt for andre tro, religioner og kulturer med basis i universelle og vitenskapelige verdier av Hinduismen

Telefon:
96823911
E-post: