Familiekontakt leser for barn

Frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen.

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Det er et familiestøtteprogram hvor familiekontakter (kursede frivillige) besøker familier med minst ett barn under skolealder, ukentlig to til fire timer i inntil ett halvt år.

Telefon:
40433006
E-post:
Se arrangørens eget nettsted