Holmsbu vel består av et styre basert på frivillighet, og vi er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vellet er opptatt av at Holmsbu skal være et bra sted å være både for fastboende, fritidsboende og turister. Holmsbu er også et ansikt utad i Asker kommune. Vi har fine gallerier, spise- og overnattingsteder, flotte skulpturer, butikker med vareutvalg fra lokale aktører, samt et pent og lett tilgjengelig havneområde med blomsterbed og mange sitteplasser. Mye av arbeidet i Holmsbu blir lagt ned i frivillig arbeid gjennom diverse komiteer og dugnader: Slippenkomiteen, (opptak/utsetting og vinerlaring av båter, vedlikehold av områder), rosekomiteen som tar hånd om rosebedet i havna , arrangemenskomiteen, kunstgruppe, flaggkomite og også en valgkomite.

Telefon:
91636337
E-post: