Holmen kirke

Holmen menighet ønsker å være en kirke som er levende, nær og tilgjengelig for alle.

Vi ønsker oss et aktivt og mangfoldig menighetsmiljø med bl.a. speider, kor og seniorkro i tillegg til gudstjenester og kirkekaffe. Dette er det mange frivillige som bidrar til sammen med ansatte.

Telefon:
66754090
E-post: