HMV er et blandet kor for voksne og inngår som en sentral del av et bredt musikkmiljø i Holmen kirke.

Koret deltar jevnlig på gudstjenester i kirken og har også egne konserter.

HMV har som ambisjon å holde høyest mulig musikalsk kvalitet, og hovedmålet er å berike musikk- og gudstjenestelivet i menigheten. Koret samarbeider derfor jevnlig med ulike solister og instrumentensembler. HMV har et variert repertoar med vekt på klassisk kirkemusikk, religiøse folketoner og gospel.

HMV ble startet opp i 2005, og i idémyldringen rundt et navn for koret, kom HMV opp: «His Master’s Voice» med tydelig vekt på hva man ønsket å formidle, men også «Holmen Musikalske Verksted» – med et visst sideblikk til et kjent kulturverksted og en utfordring til et kor under stadig fornyelse og utvikling.

Koret har ca. 40 medlemmer og øver i Holmen kirke tirsdager kl. 19.30 - 21.00.

Telefon:
926 63 065
E-post: