En organisasjon for og med ungdom

Helt sjef er en organisasjon som skal gi ungdom muligheter til å bli "Helt sjef" i egne liv. Gjennom gode møteplasser, kurs og kompetanse ønsker vi å styrke dem til å bli engasjerte og aktive medborgere. Å investere i ungdommene er viktig da de er morgendagens ledere og innbyggere, MEN ikke minst nåtidens ressurser i lokalsamfunnet.

Telefon:
48299886
E-post: