Heggedal og omegn historielag har som formål å verne om kulturminnene i Heggedalsområdet, og samle inn og spre kunnskap om områdets fortid.

Står for arrangementer og tiltak som fremmer formålet.

Telefon:
93053434
E-post: