Heggedal Nærmiljøsentral er frivilligsentralen i Heggedal. Aktiv meddriver av mange tiltak i nærmiljøet.

Heggedal Nærmiljøsentral (HNMS) sitt formål er å øke og samordne innsatsen som utføres av frivillige organisasjoner og privatpersoner, utvikle samarbeidet med offentlige organer og næringsliv- og derved styrke lokalmiljøet og øke trivselen i Heggedal og omegn – ved å:

  • styrke, samordne og videreutvikle eksisterende fellestiltak og arenaer.
  • arrangere nærmiljøkonferanser og andre møteplasser for samarbeid og kontakt mellom frivillige, næringsliv og offentlige organer.
  • initiere nye nærmiljøtiltak – spesielt rettet mot grupper som faller utenfor det eksisterende tilbudet.
  • støtte og inspirere frivillige og organisasjoner, og knytte forbindelser med tilsvarende organisasjoner og prosjekter som kan være til felles hjelp og nytte.
  • bidra til å styrke miljøet rundt innbyggertorget, og drive aktiviteter og prosjekter som involverer innbyggertorget. HNMS skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i området, på tvers av generasjoner, livssyn og yrkesinteresser. HNMS skal være partipolitisk nøytralt. HNMS kan være medlem i, eie eller delta i andre organisasjoner eller selskaper som fremmer formålet.
Telefon:
97404280
E-post: