Tor Wilthills akvarell av Heggedal hovedgård

Støttegruppe for Heggedal Hovedgård.

Heggedal Hovedgårds Venner ble dannet tidlig på 1970-tallet av nøkkelpersonene som tok initiativet til bevaring og restaurering av Heggedal Hovedgård. Formålsparagrafen er å bevare, restaurere og utnytte Heggedal Hovedgård i sitt kulturlandskap. Heggedal Hovedgårds Venner arrangerer mange aktiviteter på Heggedal Hovedgård, som årlige kunstutstillinger, jazzkonserter og en lang rekke lignende aktiviteter.

I de senere år har Venneforeningen gjennomført flere større prosjekter som eieren av gården, Stiftelsen Heggedal Hovedgård, ikke har maktet innenfor sine budsjetter.

Midlene fra våre medlemmer, og fra aktivitetene vi arrangerer, går til å støtte driften og vedlikeholdet av Heggedal Hovedgård.

Telefon:
45415412
E-post: