Lokallag, tilsluttet Nasjonalforeningen for Folkehelsen

Har arrangert allsang ved senteret/Innbyggertorget fra 1998.

Telefon:
41225188
E-post: