Blomst

Hageselskapet Hurum hagelag ønsker å spre hageglede i hele kommunen.

Frivillig organisasjon som jobber for å fremme hageglede og plantekunnskap. Vi arrangerer foredrag, kurs og hagebesøk i vakre hager. Velkommen til oss!

Telefon:
90799539
E-post: