Velhus driftet av Brønnøya Vel.

Vellets formål er å ivareta medlemmenes felles interesse i den utstrekning
generalforsamlingen og styret bestemmer, og vellets økonomi tillater.

Velhuset ligger i Velhusveien 9 på Brønnøya. Huset er oppgradert, delvis på
dugnad av aktive velmedlemmer. Det er blitt et fint sted med både velutstyrt
kjøkken og toaletter. Bestillinger foretas fra vellets nettside: www.bronnoya.no. Her vil man også finne gjeldende regler for leie og bruk av Velhuset. 

Brønnøya er et lite samfunn med både fastboende og hytteeiere. De ivrigste
hytteeiere er på øya jevnt hele året, flesteparten dukker opp på øya tidlig i
april og avslutter som regel i slutten av september.

Telefon:
95705087
E-post: