Dikemark

Galleri Dikemark er et visningssted for kunst i et av de tidligere lokalene til Dikemark psykiatriske sykehus.

Høsten 2020 fikk Trafo Kunsthall i oppdrag fra Asker kommune å bidra i bruken av Dikemark Galleri til utstillinger og eventuelt andre prosjekter og arrangement, som workshops, seminarer eller annet. Trafo Kunsthall skal også bidra i arbeidet med utviklingen av en kulturnæringsklynge i sentrumsområdet, herunder se potensiale med å involvere andre aktører, samt bidra i arbeidet med å vurdere mulighetene for å legge til rette for atelierer i bygningen Bjerget, Vaskeriet eller andre aktuelle bygninger. Avslutningsvis skal Trafo også bidra i arbeide med å arbeide for, i samarbeid med OUS og Museene i Akershus (MiA), å videreutvikle sykehusmuseet til et fullverdig museum i bygget Bjørkeli. Dikemark kunstarena ble opprettet i 2021. DKA produserer og formidler utstillinger, og arrangerer seminarer og kurs for kunstfeltet. DKA er i en pilotfase: Som følge av nedleggelsen av Oslo Universitetssykehus sin drift på Dikemark og den kommende prosessen rundt oppkjøp av eiendommen, ønsker Dikemark Kunstarena å tilrettelegge for at kunstmiljøet på Dikemark med dets verdiskapning kan ta del i utviklingen på Dikemark og inngå i den langsiktige stedutviklingen på Dikemark. ​Som en del av pilotfasen vil Dikemark kunstarena vurdere hvilke langsiktige kunstplaner som kan inngå i arenaens virke. Dette gjelder blant annet etablering av kulturnæringer, samt vurdere et "artist in residence"-program.

Telefon:
48228731
E-post: