Gjengen på Frisklivssentralen Asker

Frisklivssentralen har tilbud til personer over 18 år som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for sykdom, eller allerede har utviklet sykdom.

Vi tilbyr kurs for røykeslutt/snusslutt, søvn, kosthold, hverdagsglede og livsstyrketrening, i tillegg har vi treningsgrupper og individuell oppfølging/veiledning for personer som ønsker å endre levevaner. Oppfølgingen har fokus på friskressurser og mestring.

Telefon:
47451007
E-post: