Logo FRI Oslo og Viken

FRI Oslo og Viken (FRI OV) er et fylkeslag i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Vi er en frivillig organisasjon og er hjem for en rekke grupper, aktiviteter og prider som du kan engasjerer deg i gjennom hele året. Vi driver Skeiv kunnskap, som blant annet Regnbuefyrtårn-sertifiserer ulike virksomheter. Vi driver også Regnbuvenn i samarbeid med flere organisasjoner. Sammen med hele vår frivillighet arbeider vi for å skape et fritt, åpent og raust samfunn som har plass til alle mennesker. Vi arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Oslo og Viken, i hele Norge og internasjonalt, sammen med alle FRIs fylkeslag og andre avdelinger.

E-post: