Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus holder til på Vøienvolden gård i Oslo. Vi kjemper for bevaring av verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, og formidler kontakt med dyktige håndverkere.

Fortidsminneforeningen ble stiftet i 1844, og jobber for bevaring og formidling av landets kulturminner. Foreningen holder et våkent øye med den offentlige forvaltningen og engasjerer seg i samfunnsdebatten om kulturminnevernets vilkår og framtid.

Telefon:
416 36 459
E-post:
Se arrangørens eget nettsted