Vi i Foreningen Norden arbeider for å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid.

Foreningen er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1919. Lokallaget i Asker ble stiftet i 1948.

Telefon:
41690353
E-post: