Vi legger til rette for aktivitet for barn og unge i Spikkestad-området.

Frivillig forening av engasjerte foreldre på Spikkestad.

Telefon:
96656539
E-post: