Sammen skaper vi gode og meningsfulle dager. Vi er et arbeidsfellesskap for oss som har eller hatt psykiske helseutfordringer.

Fontenehuset Asker er en privat stiftelse, og er ett av over 20 hus fordelt i hele Norge. Vi holder til på Trekanten og har en avdeling på Tofte hver tirsdag. Fontenehuset drives av medlemmer og medarbeidere side om side i fellesskap. Medlemmene får støtte til bedringsprosesser og til å gjenoppta studier og arbeid. Alle fontenehus har et sosialt fritidstilbud etter arbeidstid, helger og høytider. Fontenehus har fokus på hele mennesket. Blant våre satsingsområder er unge voksne (18-30år), integrering og mangfold, og nå ut i hele storkommunen etter sammenslåing.

Telefon:
91249508
E-post: