Frivillig tilknyttet Borgen innbyggertorg.

Faduma har dametrening på Borgen innbyggertorg.

Telefon:
41226441
E-post: