Vi er en danseklubb i Drammen som driver med sportsdans, standard og latin. Vi har et bredt tilbud med barnedans fra 3-5 år, nybegynnerkurs, fortsetterkurs, dans for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og trening på rekruttering-, konkurranse- og elitenivå. Vi tilbyr kurs i Drammen, Lier og Asker.

Elvebyen Sportsdanseklubb er et idrettslag organisert i Norges Danseforbund og Norges Idrettsforbund. Klubben drives 100% av frivillige medlemmer/foreldre. Klubbens inntekter baseres i hovedsak på treningsavgift, ulike støtteordninger og foreldredugnad.

E-post: