Logo EC-Play Together

EC-Play Together har som mål å arrangere lavterskel musikktilbud med fokus på samspill der alle opplever mestring, glede og utvikling med musikk.

EC-Play Together arrangerer musikkaktiviteter der alle kan delta, helt uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Alle opplever mestring, glede og utvikling på flere instrumenter, samt dans og sang.

Telefon:
99108000
E-post: