logo

E-sport Alliansen fremmer aktivitet og glede blant barn og unge gjennom bredde e-sportsarrangementer og erfaringsdeling.

E-sport Alliansen (Bredde E-sport Alliansen) er en samling e-sportklubber som jobber for aktivitetsglede til alle barn og unge. E-sport Alliansens hovedformål er å legge til rette for bredde-e-sportserie, bredde-e-sportcup og erfaringsutveksling. Medlemsklubbene er alt fra idrettsklubber til private klubber. Fellesnevneren er at initiativene er registrert i frivillighetsregisteret og har fokus på breddeaktivitet.

Telefon:
48129500
E-post: