Bilde av et bål og barn som griller

DNT tilrettelegger for eventyr og naturopplevelser for alle fra 0-100 år.

DNTD har ulike tilbud til barn og familier rundt om i hele vårt medlemsområdet. Barnas Turlag Røyken & Hurum har familietilbud på hurumhalvøya gjennom hele året.

Telefon:
32255140
E-post: