Den kulturelle Spaserstokken i Asker er kommunens egen profesjonelle kunst-, musikk- og kulturprogram for eldre.

Den kulturelle Spaserstokken i Asker formidler et kunst- musikk og kulturtilbud av høy kvalitet på arenaer både i og utenfor helseinstitusjoner, der de eldre befinner seg i dagliglivet. Bakgrunnen for ordningen er at det skal utvikles gode og positive kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt, innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Det er Viken fylkeskommune som finansierer programtilbudet.

Telefon:
47608668
E-post: