En frivillig forening siden 2010 og er åpen for alle barn mellom 0-18år. Bidrar til å bygge et multikulturelt miljø i lokalsamfunnet.

Registrert frivillig forening siden 2010. Medlemsmassen består hovedsakelig av norsk-kinesiske barn, men alle barn mellom 0-18 år er velkomne. Bidrar til god tilpasning, identitet, holdninger og bedre integrasjon for innvandrerbarna med kinesisk bakgrunn. Bidrar til et bedre multikulturelt samfunn. Tilbyr aktiviteter for barn i lokalsamfunnet. Medlemskap: 94 barn (des.2023), 130 barn (feb.2024).

Telefon:
46631811
E-post: