Selskapets prosjekter skal bidra til by- og tettstedsutvikling i områder sentralt på Østlandet.

Conceptor Bolig AS står bak utvikling av Sætre Havn, et stedsutviklingsprosjekt for Sætre som kommunedelsentrum i Asker kommune. Neste fase innebærer utvikling av Øra-området. Prosjektet bygger på inngått utviklingsavtale med tidligere Hurum kommune, nå Asker.

Telefon:
90540442
E-post: