Company Stories og Bedre Kommunikasjon AS tilbyr kurset "Hvordan bli en trygg taler? Verktøy, metoder og trening». På kurset lærer du konkrete verktøy som tar knekken på nervøsitet, angst og stress før du skal holde en tale eller en presentasjon.

Company Stories og Bedre Kommunikasjon hjelper folk å bli trygge og gode talere. Metodene du lærer på våre kurs kan du bruke resten av livet. I kursene legger vi vekt på trygghet, lek, øvelser og direkte tilbakemeldinger. Vår visjon? Kurset skal endre ditt forhold til å holde tale resten av livet. Tilbudet gjelder i førsteomgang kun Askerbøringer. Vi ønsker å tilby lokalsamfunnet noe helt spesielt. Company Stories består av Terje Lindberg som har jobbet mye med politisk kommunikasjon, retorikk og teater. Bedre Kommunikasjon er drevet av Aslaug Røhne som har jobbet som kommunikasjonsrådgiver i utlandet og i Norge de siste 15 årene.

Telefon:
46939934
E-post: