Chemring Nobel arbeider innen kjemisk prosessindustri og er en ledende leverandør av høyeksplosiver til både forsvars -og sivil industri. Vi er en stolt støttespiller til det norske forsvaret

Telefon:
99505010
E-post: